Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów

Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2024/2025

ZARZĄDZENIE NR 67 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025 (Monitor UW z 2024 r. poz. 204)

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2024/2025 (Monitor UW z 2024 r. poz. 205)

Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 167 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 94 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 95 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 62 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 (Monitor UW z 2023 r. poz. 131)

ZARZĄDZENIE NR 63 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2023/2024 (Monitor UW z 2023 r. poz. 132)

Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 42 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 

ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2022/2023 

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 

ZARZĄDZENIE NR 26 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2022/2023

OBWIESZCZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2022 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

OBWIESZCZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 października 2022 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 112 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 113 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 51 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2022/2023

Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 125 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 90 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia
w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 63 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 64 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentówcudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 185 Rektora UW z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków, trybu i wysokości zwolnień z opłat za usługi edukacyjne z tytułu wyróżniających się osiągnięć sportowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 362)

Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2020/2021

Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 92 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów

ZARZĄDZENIE NR 93 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 51 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów

ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2019/2020

Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019

 ZARZĄDZENIE NR 34 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 62 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019

Za kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej NIE POBIERA SIĘ OPŁAT. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują wyjątków od tej zasady.