Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kontakt

Biuro ds. Obsługi Kształcenia

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, piętro II, pok. 20a, 20b, 20c, 29a, 30, 31a, 31b

Sekretariat
e-mail: bok@uw.edu.pl
tel. (22) 55-20-447 (8:00-14:00)
tel. (22) 55-20-468 (8:00-14:00)
tel. (22) 55-20-557 (8:00-14:00)

Uprzejmie informujemy, że w związku z przyjętymi nowymi wytycznymi dot. udzielania wsparcia jednostkom dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego przez Biuro ds. Obsługi Kształcenia, każde pytanie, wątpliwość lub problem powinny być kierowane do BOK na ww. adres email, a nadto zawierać: 1) precyzyjny opis zagadnienia, 2) sugerowany sposób załatwienia sprawy, oraz 3) uzasadnienie sugerowanego sposobu załatwienia sprawy sporządzone w uzgodnieniu z właściwym kierownikiem jednostki dydaktycznej. Dopiero wówczas Pracownicy BOK będą mieli możliwość kompleksowego i merytorycznego zaznajomienia się ze sprawą, a następnie – udzielenia jednostce dydaktycznej niezbędnego wsparcia w odniesieniu do powstałych wątpliwości. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że stosownie do treści § 42 ust. 2 pkt 1  zarządzenia nr 46 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2021 r., poz. 63 ze zm.), indywidualne sprawy studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych rozpatrywane są przez Biuro ds. Obsługi Kształcenia wyłącznie w drugiej instancji.

 

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów oraz Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 20b
tel. (22) 55-20-757
e-mail: mwieladek@adm.uw.edu.pl
Podstrona internetowa Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów
oraz Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów

Welcome Point

Strona internetowa Welcome Point
e-mail: welcome@uw.edu.pl