Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rejestracja żetonowa na przedmioty ogólnouniwersyteckie

Studenci/doktoranci  rejestrują się na przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet – przy użyciu serwisu UL w systemie USOS, korzystając z rejestracji typu żetonowego. Oznacza to, że do rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie niezbędne jest posiadanie żetonów typu OG.

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie odbywa się w dwóch turach, gdzie pierwsza tura jest turą dedykowaną. Oznacza to, że niektóre z przedmiotów ogólnouniwersyteckich mogą być oferowane określonym programom studiów lub programom kształcenia. W takiej sytuacji na zajęcia dedykowane będzie mógł się zapisać wyłącznie student/doktorant tych programów. W drugiej turze rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie nie ma już dedykacji, student/doktorant będzie mógł się zapisać na wszystkie dostępne zajęcia.

Żetony przydzielane są studentom i doktorantom w procesie immatrykulacji przez pracowników jednostek.

Student otrzymuje 300 żetonów typu OG, a doktorant 120 żetonów typu OG. Jeden żeton odpowiada jednej godzinie zajęć.

W sytuacji, gdy studentowi zabraknie żetonów typu OG niezbędnych do zrealizowania obowiązków wynikających z programu studiów, powinien on złożyć do kierownika jednostki dydaktycznej podanie o zwiększenie limitu bezpłatnych żetonów. W takim przypadku dodatkowe żetony przydzielane są mu bezpłatnie.

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie odbywa się przez system USOSul.

Link do rejestracji:
https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=0

Rejestracje na zajęcia ogólnouniwersyteckie odbywają się w dwóch turach (na każdy semestr roku akademickiego), które podzielone są na przedmioty: ścisłe, humanistycznie oraz społeczne i uaktywniają się w kilkudniowych odstępach. Podział taki ma ułatwić studentom/doktorantom wybór przedmiotu z odpowiedniej dziedziny nauki. W semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 została uruchomiona pilotażowa tura rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie, które odbywają się w blokach wakacyjnych.

Harmonogram rejestracji zamieszczony jest na stronie: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2

Podczas trwania rejestracji (tj. w trakcie pierwszej i drugiej tury dotyczącej danego semestru roku akademickiego) studenci mogą wyrejestrowywać się z przedmiotów ogólnouniwersyteckich bez żadnych konsekwencji.

Po zamknięciu rejestracji (pierwszej i drugiej tury dotyczącej danego semestru roku akademickiego) studentowi przysługuje prawo do zrezygnowania z przedmiotu i prawo do zrezygnowania z zaliczenia przedmiotu na zasadach określonych w § 32 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Studiów.

§ 32 Regulaminu Studiów

ust. 2 Student ma prawo zrezygnować z przedmiotu, jeśli zostały zmienione terminy prowadzenia zajęć, osoba prowadzącego lub zasady zaliczania – w terminie 14 dni od tej zmiany. W tym samym terminie student o swojej rezygnacji informuje KJD.

ust. 3 Niezależnie od ust. 2 student ma prawo zrezygnować z zaliczania przedmiotu do dnia określonego w organizacji roku akademickiego jako termin rezygnacji z zaliczania przedmiotu w danym semestrze. W trakcie studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia studentowi takie prawo przysługuje jeden raz. Studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to przysługuje dwa razy.