Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowy wzór sprawozdania rocznego z działalności uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich

Nowy wzór sprawozdania rocznego z działalności uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich

Kategoria: Studenci

W związku z nowo wydanym zarządzeniem Nr 170 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich i organizacji doktorantów działających na Uniwersytecie Warszawskim: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6778/M.2023.397.Zarz.170.pdf (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego z 2023 r. poz. 397; dalej jako: zarządzenie), uprzejmie zwracamy uwagę na fakt, że zmienił się wzór Sprawozdania, które organizacje będą składać już w styczniu 2024 r. za działalność w roku 2023.

Uprzejmie przypominamy wszystkim członkom zarządów organizacji studenckich i doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim o konieczności składania sprawozdań rocznych (nawet, jeśli uczelniana organizacja zarejestrowała się pod koniec roku) z działalności uczelnianej organizacji za rok poprzedni (według stanu na dzień 31 grudnia) do 31 stycznia 2023 roku.

Nowy wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6778/M.2023.397.Zarz.170.pdf (pobierz tu).

Sprawozdania z działalności uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich za rok 2023 można przekazać Rektorowi na dwa sposoby:

1) złożyć podpisane i opieczętowane oryginały dokumentów sprawozdania osobiście w Biurze ds. Obsługi Kształcenia: Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 20c (do p. Marty Janek);

2) wysłać skany wszystkich stron sprawozdania lub niezbędnymi potwierdzeniami na adres Biura ds. Obsługi Kształcenia: bok@uw.edu.pl.

Zgodnie z § 3 ust. 2  zarządzenia nr 279 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego z 2020 r. poz. 496) skany sprawozdania muszą być wysyłane z poczty elektronicznej w domenie uniwersyteckiej: @student.uw.edu.pl.